In onze collecties bevindt zich beeldmateriaal waarop auteurs- of andere rechten berusten. De digitale kopieën hiervan mogen wij niet online publiceren. Er zijn ook stukken waarvan de auteurs- of andere rechten onbekend of nog niet geregeld zijn. Ook in dat geval kunnen wij het materiaal niet online publiceren. Wij werken er continu aan zoveel mogelijk rechten helder te krijgen.


Bekijken en gebruiken

Je kunt aan het bestand of de beschrijving zien of er beperkingen zijn om het kunt bekijken en gebruiken.


Een digitaal bestand (plaatje, video, etc.), zonder watermerk

Materiaal dat vrij van auteursrechten en reeds gedigitaliseerd is, stellen wij online gratis beschikbaar. Het digitale bestand wordt getoond in het zoekresultaat, je kunt dit downloaden en vrij gebruiken. 


Een digitaal bestand met watermerk

Als het digitale bestand in het zoekresultaat zichtbaar is met watermerk, dan berusten er auteurs- of andere rechten op. Je kunt het stuk niet downloaden. Afhankelijk van de drager is het wel mogelijk om voor eigen gebruik een kopie of digitale versie van het origineel te maken. Je kunt hiervoor een afspraak maken door contact met ons op te nemen. 


Melding: ‘Digitale bestanden: Alleen te raadplegen in de studiezaal bij de archiefdienst’

Ook in dit geval berusten er rechten op het materiaal of zijn de auteursrechten onbekend, op grond waarvan wij de gedigitaliseerde bestanden niet online mogen publiceren. Je kunt het digitale bestand in de studiezaal komen inzien op één van onze computers. Het bestand kan niet gedownload worden. Wel kun je een foto voor eigen gebruik van het beeldscherm maken. Ook is het mogelijk, op afspraak, het originele bestand in te zien, en daarvan voor eigen gebruik, een (digitale) kopie te maken. 

Alleen een beschrijving zonder digitaal bestand

Het stuk is (nog) niet gedigitaliseerd. Je kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie over het stuk met betrekking tot de rechten en de mogelijkheden voor digitalisering en gebruik. 


Meer info over onderzoek doen in beeldmateriaal vin je op de pagina Beeld & Geluid.