We adviseren om voor bronvermelding de internationale conventie te hanteren, die bestaat uit drie elementen:

 • MARC/ISIL-code en naam van de archiefinstelling
 • Toegangsnummer en de naam van het archief
 • Inventarisnummer

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.


Voorbeeld 1: bronnen van Collectie Overijssel locatie Zwolle:

 • Volledig:
  NL-ZlCO, Collectie Overijssel locatie Zwolle, 0123.1 Burgerlijke stand in Overijssel, inv.nr. 3
 • Verkort:
  NL-ZlCO, 0123.1, inv.nr. 3


Let op: ZlCO is geschreven met een kleine letter L, niet met een hoofdletter i.


Voorbeeld 2: bronnen van Collectie Overijssel locatie Deventer:

 • Volledig:
  NL-DvCO, Collectie Overijssel locatie Deventer, 1018, Deventer Zwemvereeniging, inv.nr. 3
 • Verkort:
  NL-DvCO, 1018, inv.nr. 3