Ja, op de studiezaal mag je zelf stukken fotograferen. In veel gevallen is het ook mogelijk om een scan aan te vragen of zelf te maken. Vraag onze studiezaalmedewerkers wat voor jou de beste optie is.


Aan het maken van foto's zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Je mag alle documenten fotograferen, met uitzondering van:

 • Beperkt openbare stukken (ook al heb je toestemming tot inzage!);
 • Foto’s (vanwege mogelijk elders berustende auteursrechten);
 • Stukken in slechte materiële staat;
 • Stukken die op microfilm of microfiche worden aangeboden. Het is overigens wel mogelijk om deze op een (zelf meegebrachte) USB-stick op te slaan via de microfilm-scanner.

Ook aan de manier van fotografen worden voorwaarden gesteld:

 • Je mag in de gehele studiezaal fotograferen. Let wel op andere bezoekers en de aanwezige medewerkers;
 • Je mag met een (digitale) camera fotograferen; andere reproductiemogelijkheden zoals leespennen of handscanners zijn niet toegestaan;
 • Er mag geen enkel contact zijn tussen het document en het gebruikte toestel of andere hulpmiddelen;
 • Het te fotograferen document moet steeds op de tafel of op de boekensteun blijven liggen. Het mag dus nooit op de grond gelegd worden om gefotografeerd te worden;
 • Je mag geen flitslicht gebruiken;
 • Het is niet toegestaan om op een stoel of een andere verhoging te staan om de afstand tussen jou en het te fotograferen document te vergroten;
 • De opnamen mogen alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. Alleen na toestemming van Collectie Overijssel mag je de opnamen gebruiken voor publicatie, tentoonstelling, website of andere vorm van openbaarmaking. Een goede bronvermelding is in elk geval verplicht.