Als een archief- of collectiestuk gedigitaliseerd is, kun je deze scans in de meeste gevallen gratis downloaden. Als er scans beschikbaar zijn, staat dit vermeld onder de “kenmerken van het archief”.


In de inventaris kun je zien aan welke beschrijvingen scans zijn gekoppeld, doordat de plusjes vóór de beschrijvingen donker gekleurd zijn.


Direct onder de beschrijving van het betreffende archiefstuk vind je een overzicht van de bijbehorende scans. Door te klikken op een thumbnail (de verkleinde weergave van de scan), opent zich een viewer waarmee je de scan kunt bekijken.


Onder in beeld heb je nu de mogelijkheid om de scan gratis te downloaden als JPG-bestand.


NB: dit laatste klopt niet of niet altijd. Ik vind in bevolkingsregisters, rechtbankarchieven, provinciale archieven etc alleen selectiekader waarmee je schermafbeelding kunt maken en opslaan. Dat is niet de scan, is een plaatje in lage kwaliteit.