Het kan voorkomen dat bij archieven die aan ons worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is of dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht moeten nemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Hierdoor is het niet altijd direct mogelijk om een archief in te zien, maar je kunt wel een aanvraag indienen.

 

In de toegang van elk archief vind je een aantal kenmerken, hier staat genoteerd of het archief (beperkt) openbaar is of niet, en wat de voorwaarden voor raadpleging en gebruik zijn. Bij elk individuele inventarisnummer vind je in welk jaar het archiefstuk openbaar wordt. Vraag je een archiefstuk aan voor inzage en is deze (nog) niet openbaar, dan staat dit vermeld in de automatische bevestigingsmail.


 

Aanvraag inzage beperkt openbaar archief

In de Archiefwet is geregeld dat in bepaalde gevallen inzage mogelijk is, ook al is een archiefstuk nog niet openbaar. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het leveren van een bewijs van toestemming voor inzage van een betrokkene of een bewijs van overlijden van een betrokkene.

 

Wil je toestemming vragen voor inzage in een beperkt openbaar archief? Vul dan het aanvraagformulier raadpleging niet-openbare archieven in en stuur deze naar info@collectieoverijssel.nl.

 


Kopieën maken

Het is niet toegestaan om stukken uit beperkt openbare archieven te fotograferen, scannen of kopiëren. Je kunt alleen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Denk je dat je wel recht hebt op het maken van kopieën? Vul dan het formulier verzoek kopieën beperkt openbaar archief in en stuur deze naar info@collectieoverijssel.nl


Wij doen ons best om binnen 5 werkdagen te reageren op de toegestuurde formulieren.