In bepaalde gevallen is inzage mogelijk, ook al is een archiefstuk nog niet openbaar. Dat is in de Archiefwet geregeld. In de meeste gevallen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Voorbeelden zijn: een bewijs van overlijden van een betrokkene of een bewijs van diens toestemming tot inzage.

Wil je toestemming vragen voor inzage in een beperkt openbaar archief, vul dan het aanvraagformulier raadpleging niet-openbare archieven in.

Het is niet toegestaan om stukken uit beperkt openbare archieven te fotograferen, scannen of kopiëren, maar onder bepaalde omstandigheden kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. Meen je daar recht op te hebben, vul dan het formulier verzoek kopieën beperkt openbaar archief in.


Beide formulieren kun je ingevuld versturen naar info@collectieoverijssel.nl, waarna een reactie zal volgen.